Ugrás a tartalomra

ÜLÉSEZETT A HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM

Társszervezetek

ÜLÉSEZETT A HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM

2020.   június 26-án tartotta idei második negyedévi ülését a HÉF. A fórumot Dr. Molnár Ferenc ezredes levezető elnök nyitotta meg. A Honvédelmi Minisztériumot Dr. Ruszin Romulusz humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár képviselte.

Az első napirend keretében Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály főosztályvezetője ismertette a honvédelmi alkalmazottak kötelező kiképzésével kapcsolatos információkat. A Haj. Törvény életbe lépésével a honvédelmi alkalmazottak évente egy alkalommal kötelező képzésen vesznek részt. E kötelezettségnek első alkalommal ez év december 31-ig kell eleget tenniük. A kihirdetett egészségügyi válsághelyzet következtében a végrehajtás átütemezésre került, melynek értelmében a képzést végrehajtó állomány felkészítése tervezetten szeptemberben, a honvédelmi alkalmazottak képzése a III. negyedévben történik meg. Időtartama: 2 tanóra, helyszíne: a honvédelmi alkalmazott saját alakulata.

A második napirend során Rávai Attila ezredes, az MH Hatósági Főosztály Munkavédelmi és Sugárvédelmi Hatósági Osztály osztályvezetője a munkavédelem helyzetéről szólva kedvező változásként számolt be az előző időszakhoz képest a munkavédelmi képviselők választásáról, a felkészítésük ütemezéséről, végrehajtásáról. Felhívta a figyelmet arra, hogy ahol még nincsenek munkavédelmi képviselők, ott pótolni kell a választásukat. A balesetek száma stagnál, a súlyosságuk, valamint a kiesett munkanapok száma csökkenő tendenciát mutatnak. Továbbra is megoldandó probléma a munkavédelmi szakemberek hiánya, illetve a beosztásokat betöltő személyek gyakori váltakozása. Szakszervezetünk jelezte, hogy a balesetek megelőzése mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a munkaegészségügyi ellátásra, a foglalkozási megbetegedések megelőzésére. A létszámhiányokból, a nem tervezett, váratlan feladatokból adódó többlet munkaterhelések okozta stressz hatásának kezelésére éppúgy fel kell készülni, mint a munkahelyek, munkaállomások megfelelő ergonómiai kialakítására.

Dr. Muzsay Ildikó orvos ezredes, az MH Egészségügyi Központ Egészségügyi Szervezetési Intézet igazgatója a harmadik napirend keretében a vonatkozó kormányrendelet alapján ismertette a honvéd egészségügy igénybevételére jogosultak körét, az igénybevétel módját. Külön kitért a Járóbeteg Szakrendelő Intézet napszakonként igen eltérő igénybevételének problémájára. Ezúton is javasoljuk a szakrendelések délutáni igénybevételét, hisz ezáltal akár napokkal előbb juthatnak a rászorultak az ellátáshoz. Ismertetésre kerültek a koronavírus járvány megjelenését követő intézkedésekre, így a beléptető kapuk kialakítására, a látogatási tilalom elrendelésére, illetve még a mai napon is fennálló, előzetes telefonos bejelentkezés szükségességére.

Az idén januártól a honvédelmi minisztérium tulajdonosi köréből kikerült gazdasági társaságok munkavállalóinak felvetésére kértük, hogy továbbra is igénybe vehessék a honvéd egészségügy szolgáltatásait. A humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár úr válaszában jelezte, hogy a tárca kezdeményezte a jogszabály módosítását, amelynek az egyeztetése folyamatban van.
Negyedik napirendként Joó Sándor ezredes, a HM VGH főigazgató általános helyettese terjesztette elő a Honvéd Egészségpénztári kártalanítás aktuális kérdéseit. A vonatkozó kormányrendeletben és HM utasításban meghatározott kártalanítási feladatok végrehajtásra kerültek, amely során 13185 fő részére közel 1 milliárd-kétszáz millió forint került kifizetésre. A munkavállalói oldal ennek kapcsán jelezte, hogy továbbra is megoldandó kérdésként tekint a nyugállományúak, a nyugdíjasok, valamint a gazdasági társaságok munkavállalóinak kártalanítására.

Ecsedi László ezredes a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály osztályvezetője (főosztályvezető-helyettes) a hiteltörlesztési támogatásra benyújtott pályázatokról adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a 2908 benyújtott pályázatból 2455 volt érvényes. A sikeres pályázatok kifizetésére vezetői döntést követően kerül sor.

Végezetül Dr. Molnár Ferenc ezredes – más beosztásba helyezése miatt – a HÉF levezető elnöki feladatot átadta Dr. Szűcs Lóránd dandártábornok úrnak, a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály főosztályvezetőjének.

Created & Hosted by NETKEY