Ugrás a tartalomra

A HÉF ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Társszervezetek

A HÉF ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Június 13-án került megtartásra a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum második negyedéves ülése. A munkaadói oldalt Vargha Tamás miniszterhelyettes, míg a munkáltatói oldalt Czövek János elnök vezette. Az ülést Dr. Kádár Pál dandártábornok, elnökölte, szakszervezetünket Varga István elnök és Markovics Tamás alelnök képviselték
 
Napirend előtt Czövek János a munkavállalói oldal nevében kérte, hogy a jövő évi költségvetés, valamint a béren kívüli juttatásokat érintő törvényi változások ismeretében mihamarabb kezdődjenek meg a szakértői tárgyalások a 2017. évi béren kívüli juttatásokról. Vargha Tamás miniszterhelyettes egyetértett a javaslattal, az egyeztetések megkezdésével.
 
Az első napirendi pontot Kovács Tamás a HM Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője terjesztett elő „A katonai életpályamodell helyzetének megtárgyalása, tájékoztató a II. és III. pillér helyzetéről” címmel. A munkavállalói oldal részéről elhangzott további javaslatokra Főosztályvezető úr javasolta, hogy a kérdést június 24-ig további szakértői tárgyalásokon beszélje át a két oldal.
A következő napirend a „A közalkalmazotti állomány bérhelyzete a honvédelmi pótlék bevezetését követően” címet viselte, előterjesztője szintén Kovács Tamás főosztályvezető volt. A témában készült szakértői anyagok leszögezik: „A Magyar Honvédségnél foglalkoztatott közalkalmazottakra, szemben más ágazatban foglalkoztatottakhoz képest, szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak, és esetükben a napi tevékenység során a hivatásos és szerződéses katonákhoz hasonló elvárások jelentkezhetnek.” Többek között ezért is döntött a Kormány a honvédelmi ágazati pótlék bevezetéséről, amely első ütemében a jogosult közalkalmazottak mintegy 74 %-ának több mint 5 %-al növekedett a havi illetménye. A második ütem bevezetését követően az érintett állomány illetményének átlaga 12,8 %-kal emelkedett a kiindulási számhoz viszonyítva.
A napirend kapcsán kifejtett véleményünkben rögzítettük, hogy köszönettel vesszük és támogatjuk a tárca törekvését a honvédelmi ágazati pótlék jubileumi jutalomba történő beszámíthatóságára tett lépéseit. Kifejtettük, hogy a 2008 óta elmaradt béremelések okán, (figyelembe véve a minimálbér és a szakmunkás bérminimum folyamatos emelkedését) a közalkalmazotti illetmények teljesen összecsúsztak. A közalkalmazotti létszámkeret teljes feltöltöttsége mellett megjelent egy nagyobb fokú fluktuáció, melynek kedvezőtlen hatásai lehetnek a szervezet működésére. Mivel a 2017. évi költségvetésben a kormányzat nem számol kiemelten a honvédségi közalkalmazottak béremelésével, ennek lehetőségét a honvédelmi ágazat 51 mdFt-os növekedésében látjuk. Indokaink között a migrációs válsághelyzet kapcsán teljesített szolgálat mellett említettük a kizárólag a honvédségi közalkalmazottakra vonatkozó 832 órás többletmunka lehetőségét.
Összegzésként (tekintettel az egyes ágazatokban bevezetett/bevezetendő bérintézkedésekre is) megfogalmaztuk igényünket a honvédelmi tárca közalkalmazottai tekintetében. Eszerint elengedhetetlennek véljük, hogy részünkre is szülessen elképzelés, amely több évre előremutatóan képes egy kedvező pályaképet felmutatni a honvédségi közalkalmazottak számára. Olyan bérrendszert kívánatos kialakítani, amely a munkaerő vonzásán, megszerzésén és megtartásán túlmenően képes elérni a teljesítmények állandó növelését és elvezet a munkavállalói elégedettséghez.
 
Az ülés utolsó témájaként Grőb János ezredes a HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség Haderőtervezési Osztály vezetője, majd Dr. Kádár Pál dandártábornok tájékoztatása hangzott el a Honvédelmi Minisztérium átszervezésével, valamint a Magyar Honvédség, illetőleg a Honvéd Vezérkar átalakításával kapcsolatban.
A HÉF következő ülésére várhatóan szeptemberben kerül sor.
Created & Hosted by NETKEY