REMÉNYSUGÁR

Örömmel értesültünk róla, hogy a Magyar Országgyűlésnek T/4730 számon benyújtott 2016 évi költségvetés tervezete az eddigi álláspontokkal szemben kitér a honvédségi közalkalmazottak illetményének emelésére is.

Hosszú ideje folytatjuk harcunkat tagságunk és valamennyi honvédségi civil alkalmazott méltányos, szakmai munkáját elismerő bérezéséért. Most egy részsikert könyvelhetünk el, amennyiben „A rendvédelmi és honvédelmi ágazat polgári tisztviselőinek, közalkalmazottainak illetményfejlesztésére is sor kerül.”

ÜNNEPLÉS HELYETT TÜNTETÉS

Az idei május 1-jei ünnepen több tízezer tüntető követelte a tisztes munkához való jogot és a tisztes megélhetést szolgáló béreket! A tüntetésen nagy hangsúlyt kapott a közalkalmazottak méltatlan helyzete, hiszen 2008. január 1-je óta nem volt általános bérrendezés a közszférában. A demonstrálók között a honvédségi közalkalmazottak is nagy számban részt vettek. A felvonulás után a HODOSZ sátorban – cseppet sem jó hangulatú – beszélgetések során osztották meg problémáikat tagjaink.
Fotó

EMELKEDIK A KÖZALKALMAZOTTAK RUHÁZATI ILLETMÉNYE

A tegnapi napon aláírásra került béren kívüli juttatásokról szóló megállapodás többek között tartalmazza – a HODOSZ javaslatára – a honvédségi közalkalmazottak ruházati illetményének 40 %-os emelését.

KEZELJÉK EGYSÉGESEN AZ ÁGAZATOT!

A 2015. április 20-án megtartott OKÉT plenáris ülésen felszólalt Dr. Zsiga Imre, aki a honvédségi közalkalmazottak képviseletében kérte, hogy a Kormány a honvédelmi ágazatot egységesen kezelje, és a katonák 2015. július 1-jei illetményfejlesztéséhez igazodóan a közel hétezer fős közalkalmazotti állomány illetményét is rendezzék. Kifejtette, hogy a honvédség egységét a feszült nemzetközi helyzetre tekintettel nem lenne helyes megbontani.

FŐSZEZONI SZABAD TURNUSOK HAJDÚSZOBOSZLÓN

 

ÜLÉSEZETT A HODOSZ TANÁCSA

2015. március 31-én tartotta idei első ülését a HODOSZ Tanácsa. Napirenden szerepelt az előző tanácsülés óta végzett szakszervezeti munka ismertetése; a 2014. évi költségvetési év gazdálkodásáról szóló beszámoló; a HODOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása; a 2015. évi költségvetési terv megvitatása; a HODOSZ VII. Kongresszusának előkészítése, valamint néhány aktuális kérdés megbeszélése.

Bérfelzárkóztatási programot szorgalmaz a MASZSZ

Bérfelzárkóztatási programban szeretne megállapodni a jövő évi költségvetés benyújtása előtt a szociális partnerekkel a Magyar Szakszervezeti Szövetség azért, hogy a minimálbér nettója elérje a létminimumot - közölte a szövetség elnöke az MTI-vel. Kordás László hozzátette: jelenleg 20 ezer forint különbség van a kettő között, az egyfős, egy keresős létminimum szintje 88 ezer forint, míg a nettó minimálbér 68 ezer forint. Akár több évre szóló, több ütemű felzárkóztatási programban is készek megállapodni - mondta.

HÉF SZAKÉRTŐI TÁRGYALÁS

Március negyedikén folytatódtak a 2015 évre szóló béren kívüli juttatásokról szóló egyeztetések. A tárgyalást a HM részéről a Nagy Zoltán, a HM VGH főigazgatója vezette, a HODOSZ-t Dr. Zsiga Imre és Varga István képviselték.
A megbeszélés során folytatva és felemlítve a január 19-i HÉF ülésen elhangzottakat megerősítettük az idei évre a közalkalmazotti állomány részére megfogalmazott béremelési igényünket.

ÜLÉSEZETT A MASZSZ ELSŐ KONGRESSZUSA

2015. február 27-én folytatta tavaly megkezdett munkáját a Magyar Szakszervezeti Szövetség I. Kongresszusa, amelyen a HODOSZ-t Dr. Zsiga Imre elnök képviselte. A kongresszus elfogadta az alakuló ülés óta végzett munkáról szóló elnöki beszámolót, majd ezt követően sor került az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége beolvadásáról szóló egyesülési szerződés elfogadására. Ezt követően a tanácskozás módosította az Alapszabályt, valamint megvitatta és elfogadta a Szövetség Programját. Végül az új tisztségviselők megválasztására került sor.

TUDÓSÍTÁS AZ MSZOSZ RENDKÍVÜLI KONGRESSZUSÁRÓL

2015. február 25-én tanácskozott az MSZOSZ rendkívüli kongresszusa. A HODOSZ-t Dr. Zsiga Imre, Farkasné Kovács Zsuzsanna, Markovics Tamás és Pácserné Bozi Judit küldöttek képviselték.
Két napirend került megtárgyalásra. Először a küldöttek elfogadták az MSZOSZ 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, majd miután a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) a február 21-i Kongresszusán úgy döntött, hogy mégsem kíván teljes jogutódlással beolvadni a Magyar Szakszervezeti Szövetségbe, a szakszervezeti fúziót két szervezet valósítja meg: az Autonómok és az MSZOSZ.

Oldalak