Bérfelzárkóztatási programot szorgalmaz a MASZSZ

Bérfelzárkóztatási programban szeretne megállapodni a jövő évi költségvetés benyújtása előtt a szociális partnerekkel a Magyar Szakszervezeti Szövetség azért, hogy a minimálbér nettója elérje a létminimumot - közölte a szövetség elnöke az MTI-vel. Kordás László hozzátette: jelenleg 20 ezer forint különbség van a kettő között, az egyfős, egy keresős létminimum szintje 88 ezer forint, míg a nettó minimálbér 68 ezer forint. Akár több évre szóló, több ütemű felzárkóztatási programban is készek megállapodni - mondta.

HÉF SZAKÉRTŐI TÁRGYALÁS

Március negyedikén folytatódtak a 2015 évre szóló béren kívüli juttatásokról szóló egyeztetések. A tárgyalást a HM részéről a Nagy Zoltán, a HM VGH főigazgatója vezette, a HODOSZ-t Dr. Zsiga Imre és Varga István képviselték.
A megbeszélés során folytatva és felemlítve a január 19-i HÉF ülésen elhangzottakat megerősítettük az idei évre a közalkalmazotti állomány részére megfogalmazott béremelési igényünket.

ÜLÉSEZETT A MASZSZ ELSŐ KONGRESSZUSA

2015. február 27-én folytatta tavaly megkezdett munkáját a Magyar Szakszervezeti Szövetség I. Kongresszusa, amelyen a HODOSZ-t Dr. Zsiga Imre elnök képviselte. A kongresszus elfogadta az alakuló ülés óta végzett munkáról szóló elnöki beszámolót, majd ezt követően sor került az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége beolvadásáról szóló egyesülési szerződés elfogadására. Ezt követően a tanácskozás módosította az Alapszabályt, valamint megvitatta és elfogadta a Szövetség Programját. Végül az új tisztségviselők megválasztására került sor.

TUDÓSÍTÁS AZ MSZOSZ RENDKÍVÜLI KONGRESSZUSÁRÓL

2015. február 25-én tanácskozott az MSZOSZ rendkívüli kongresszusa. A HODOSZ-t Dr. Zsiga Imre, Farkasné Kovács Zsuzsanna, Markovics Tamás és Pácserné Bozi Judit küldöttek képviselték.
Két napirend került megtárgyalásra. Először a küldöttek elfogadták az MSZOSZ 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, majd miután a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) a február 21-i Kongresszusán úgy döntött, hogy mégsem kíván teljes jogutódlással beolvadni a Magyar Szakszervezeti Szövetségbe, a szakszervezeti fúziót két szervezet valósítja meg: az Autonómok és az MSZOSZ.

ÜLÉSEZETT A HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM

2015. február 19-én megtartotta a HÉF az első negyedévre tervezett ülését. Az ülés levezető elnöke Dr. Kádár Pál dandártábornok HM TKF főosztályvezető volt. A munkáltatói oldalon a HM képviseletében Kun Szabó István vezérőrnagy HM TKHÁT, a Honvéd Vezérkar főnök képviseletében Zsiga Tamás ezredes HVK SZCSF csoportfőnök helyettes vett részt az ülésen. A HODOSZ-t Dr. Zsiga Imre elnök képviselte a fórumon.

A HÉF idei utolsó üléséről jelentjük

December 11-én a 2014-es év utolsó plenáris ülését tartotta a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum. A honvédelmi minisztert Kun Szabó István vezérőrnagy a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, a vezérkari főnököt Erdélyi Lajos dandártábornok a HVK személyzeti csoportfőnöke képviselte, a HODOSZ részéről Dr. Zsiga Imre elnök és Varga István alelnök voltak jelen. Az ülést Dr. Kádár Pál dandártábornok HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője elnökölte, kinek tábornoki kinevezéséhez ezúton is gratulálunk.

December 9-én ismét ülésezett az OKÉT

December 9-én ülésezett az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT). Az ülésen két napirend szerepelt: 1.) A közszférában dolgozók 2015. évi bér- és kereseti viszonyainak kérdésköre; 2.) a költségvetési szféra 2015. évi bérkompenzációjával kapcsolatos kormányrendelet tervezetének megtárgyalása.
Az ülésen a kormányzati oldalt Dr. Modori László munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár és Dr. Adorján Richard költségvetésért felelős helyettes államtitkár, szakszervezetünket és az MSZOSZ-t Dr. Zsiga Imre HODOSZ elnök képviselte.

Megjelent a 2015 évi munkarend szabályozása

November 28-án megjelent a honvédelmi miniszter 77/2014 számú utasítása a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. Az utasítás összhangban az NGM vonatkozó rendeletével három szombati napon rendel munkavégzést. Az éves szabadságok tervezéséhez, a megelőző évek gyakorlatának megfelelően, szabályozásra került a december 28 és december 31 közötti időszak munkarendje is. Az utasítás elérhető az aktuális információk között.

Ülésezett a HODOSZ Országos titkári értekezlet

2014. december 2-án Országos titkári értekezletet tartott a HODOSZ.  A fórumon az alapszervezeti titkárok mellett a Tanács és a PEB tagjai, valamint a HODOSZ Európáért Alapítvány elnöke és helyettese is részt vettek.   Kun Szabó István vezérőrnagy, a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára előadásában bemutatta az általa irányított szervezet struktúráját és sokrétű, felelősségteljes feladatrendszerét. Hangsúlyozta, hogy a tárca vezetése – az eddigi gyakorlatot követve – a jövőben is fontosnak tartja a Honvédségi Érdekegyeztető Fórum működését.

Az OKÉT előtt a 2015 évi közszféra béremelés

November 24-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban tartotta plenáris ülését az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács. A minisztériumot Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár és Dr. Modori László munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár képviselte, a munkavállalói oldal ügyvivői feladatait a SZEF alelnöke Fehér József látta el, a HODOSZ részéről Varga István alelnök vett részt.
 

Oldalak