TUDÓSÍTÁS AZ MSZOSZ RENDKÍVÜLI KONGRESSZUSÁRÓL

2015. február 25-én tanácskozott az MSZOSZ rendkívüli kongresszusa. A HODOSZ-t Dr. Zsiga Imre, Farkasné Kovács Zsuzsanna, Markovics Tamás és Pácserné Bozi Judit küldöttek képviselték.
Két napirend került megtárgyalásra. Először a küldöttek elfogadták az MSZOSZ 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, majd miután a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) a február 21-i Kongresszusán úgy döntött, hogy mégsem kíván teljes jogutódlással beolvadni a Magyar Szakszervezeti Szövetségbe, a szakszervezeti fúziót két szervezet valósítja meg: az Autonómok és az MSZOSZ.

ÜLÉSEZETT A HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM

2015. február 19-én megtartotta a HÉF az első negyedévre tervezett ülését. Az ülés levezető elnöke Dr. Kádár Pál dandártábornok HM TKF főosztályvezető volt. A munkáltatói oldalon a HM képviseletében Kun Szabó István vezérőrnagy HM TKHÁT, a Honvéd Vezérkar főnök képviseletében Zsiga Tamás ezredes HVK SZCSF csoportfőnök helyettes vett részt az ülésen. A HODOSZ-t Dr. Zsiga Imre elnök képviselte a fórumon.

A HÉF idei utolsó üléséről jelentjük

December 11-én a 2014-es év utolsó plenáris ülését tartotta a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum. A honvédelmi minisztert Kun Szabó István vezérőrnagy a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, a vezérkari főnököt Erdélyi Lajos dandártábornok a HVK személyzeti csoportfőnöke képviselte, a HODOSZ részéről Dr. Zsiga Imre elnök és Varga István alelnök voltak jelen. Az ülést Dr. Kádár Pál dandártábornok HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője elnökölte, kinek tábornoki kinevezéséhez ezúton is gratulálunk.

December 9-én ismét ülésezett az OKÉT

December 9-én ülésezett az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT). Az ülésen két napirend szerepelt: 1.) A közszférában dolgozók 2015. évi bér- és kereseti viszonyainak kérdésköre; 2.) a költségvetési szféra 2015. évi bérkompenzációjával kapcsolatos kormányrendelet tervezetének megtárgyalása.
Az ülésen a kormányzati oldalt Dr. Modori László munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár és Dr. Adorján Richard költségvetésért felelős helyettes államtitkár, szakszervezetünket és az MSZOSZ-t Dr. Zsiga Imre HODOSZ elnök képviselte.

Megjelent a 2015 évi munkarend szabályozása

November 28-án megjelent a honvédelmi miniszter 77/2014 számú utasítása a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. Az utasítás összhangban az NGM vonatkozó rendeletével három szombati napon rendel munkavégzést. Az éves szabadságok tervezéséhez, a megelőző évek gyakorlatának megfelelően, szabályozásra került a december 28 és december 31 közötti időszak munkarendje is. Az utasítás elérhető az aktuális információk között.

Ülésezett a HODOSZ Országos titkári értekezlet

2014. december 2-án Országos titkári értekezletet tartott a HODOSZ.  A fórumon az alapszervezeti titkárok mellett a Tanács és a PEB tagjai, valamint a HODOSZ Európáért Alapítvány elnöke és helyettese is részt vettek.   Kun Szabó István vezérőrnagy, a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára előadásában bemutatta az általa irányított szervezet struktúráját és sokrétű, felelősségteljes feladatrendszerét. Hangsúlyozta, hogy a tárca vezetése – az eddigi gyakorlatot követve – a jövőben is fontosnak tartja a Honvédségi Érdekegyeztető Fórum működését.

Az OKÉT előtt a 2015 évi közszféra béremelés

November 24-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban tartotta plenáris ülését az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács. A minisztériumot Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár és Dr. Modori László munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár képviselte, a munkavállalói oldal ügyvivői feladatait a SZEF alelnöke Fehér József látta el, a HODOSZ részéről Varga István alelnök vett részt.
 

A MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG SAJTÓKÖZLEMÉNYE

Mindenkihez!
Azonos érdek - közös cselekvés!

A Magyar Szakszervezeti Szövetség 2014. november 21-én megtartotta első kongresszusát, döntött az integráció megvalósításához szükséges lépésekről.

A munka törvénykönyve (Mt.) módosítását kezdeményezi a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ)

A munka törvénykönyvének (Mt.) az éves fizetett szabadságot, illetve a keresőképtelenséget szabályozó rendelkezéseit érintő szabályainak módosítását kezdeményezi a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ).

Az MSZOSZ VIII. kongresszusa

Az MSZOSZ VIII. kongresszusa

2014. október 28-án tartotta meg VIII. kongresszusát a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége.

A kongresszus kezdetén, zárt ülésen a jelenlévő 184 küldött elfogadta az Ügyrendi Bizottság elnöke, Dr. Zsiga Imre HODOSZ elnöke által beterjesztett ügyrendi javaslatot, majd meghallgatta a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság jelentését. Ezután a meghívottakkal kiegészülve került sor az ünnepélyes megnyitóra.

Oldalak