A HÉF idei utolsó üléséről jelentjük

December 11-én a 2014-es év utolsó plenáris ülését tartotta a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum. A honvédelmi minisztert Kun Szabó István vezérőrnagy a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, a vezérkari főnököt Erdélyi Lajos dandártábornok a HVK személyzeti csoportfőnöke képviselte, a HODOSZ részéről Dr. Zsiga Imre elnök és Varga István alelnök voltak jelen. Az ülést Dr. Kádár Pál dandártábornok HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője elnökölte, kinek tábornoki kinevezéséhez ezúton is gratulálunk.

December 9-én ismét ülésezett az OKÉT

December 9-én ülésezett az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT). Az ülésen két napirend szerepelt: 1.) A közszférában dolgozók 2015. évi bér- és kereseti viszonyainak kérdésköre; 2.) a költségvetési szféra 2015. évi bérkompenzációjával kapcsolatos kormányrendelet tervezetének megtárgyalása.
Az ülésen a kormányzati oldalt Dr. Modori László munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár és Dr. Adorján Richard költségvetésért felelős helyettes államtitkár, szakszervezetünket és az MSZOSZ-t Dr. Zsiga Imre HODOSZ elnök képviselte.

Megjelent a 2015 évi munkarend szabályozása

November 28-án megjelent a honvédelmi miniszter 77/2014 számú utasítása a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. Az utasítás összhangban az NGM vonatkozó rendeletével három szombati napon rendel munkavégzést. Az éves szabadságok tervezéséhez, a megelőző évek gyakorlatának megfelelően, szabályozásra került a december 28 és december 31 közötti időszak munkarendje is. Az utasítás elérhető az aktuális információk között.

Ülésezett a HODOSZ Országos titkári értekezlet

2014. december 2-án Országos titkári értekezletet tartott a HODOSZ.  A fórumon az alapszervezeti titkárok mellett a Tanács és a PEB tagjai, valamint a HODOSZ Európáért Alapítvány elnöke és helyettese is részt vettek.   Kun Szabó István vezérőrnagy, a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára előadásában bemutatta az általa irányított szervezet struktúráját és sokrétű, felelősségteljes feladatrendszerét. Hangsúlyozta, hogy a tárca vezetése – az eddigi gyakorlatot követve – a jövőben is fontosnak tartja a Honvédségi Érdekegyeztető Fórum működését.

Az OKÉT előtt a 2015 évi közszféra béremelés

November 24-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban tartotta plenáris ülését az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács. A minisztériumot Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár és Dr. Modori László munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár képviselte, a munkavállalói oldal ügyvivői feladatait a SZEF alelnöke Fehér József látta el, a HODOSZ részéről Varga István alelnök vett részt.
 

A MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG SAJTÓKÖZLEMÉNYE

Mindenkihez!
Azonos érdek - közös cselekvés!

A Magyar Szakszervezeti Szövetség 2014. november 21-én megtartotta első kongresszusát, döntött az integráció megvalósításához szükséges lépésekről.

A munka törvénykönyve (Mt.) módosítását kezdeményezi a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ)

A munka törvénykönyvének (Mt.) az éves fizetett szabadságot, illetve a keresőképtelenséget szabályozó rendelkezéseit érintő szabályainak módosítását kezdeményezi a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ).

Az MSZOSZ VIII. kongresszusa

Az MSZOSZ VIII. kongresszusa

2014. október 28-án tartotta meg VIII. kongresszusát a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége.

A kongresszus kezdetén, zárt ülésen a jelenlévő 184 küldött elfogadta az Ügyrendi Bizottság elnöke, Dr. Zsiga Imre HODOSZ elnöke által beterjesztett ügyrendi javaslatot, majd meghallgatta a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság jelentését. Ezután a meghívottakkal kiegészülve került sor az ünnepélyes megnyitóra.

Ülésezett a HODOSZ Tanácsa

Az aktuális feladatok megtárgyalása, személyi döntések meghozatala mellett a Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzat módosítása is napirenden szerepelt a Tanács október 16-i ülésén.

A Tanács beszámolót fogadott el az elmúlt ülés óta végzett munkáról, egyben meghatározta az év hátralévő időszakában végrehajtandó feladatokat. A költségvetés féléves teljesítését, amely tervszerű és időarányos, valamint az év végéig hátralévő várható folyamatokat a testület, csakúgy, mint a PEB jól kézben tartottnak ítélte meg.

Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórumon történt

Október 14-én – a parlamenti választást követően első alkalommal – ülésezett a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum. A résztvevőket Kun Szabó István vezérőrnagy a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára köszöntötte, aki a minisztérium feladatainak átalakítását követően a tárcát képviseli a Fórum ülésein. Államtitkár úr kiemelte: a munkáltatói és munkavállalói oldal tárgyalásainak fontos terepe a HÉF, ahol az eddigi rendben kívánja folytatni a személyi állomány élet- és munkakörülményeit érintő kérdések megvitatását.

Oldalak